CZASOPISMA SKAUTOWE I HARCERSKIE OD 1911 ROKU
   
   

   
  SKAUT, Pismo Młodzieży Polskiej, Lwów, 1911-1939
   
  CZUWAJ, Pismo młodzieży skautowej I-go Okręgu Zagłębia, Zagłębie Dąbrowskie, 1915

   
  ŻYCIE NOWE, Pismo Młodzieży Polskiej, Wiedeń, 1915
   
  WIADOMOŚCI SKAUTOWE, Organ Naczelny Polskiej Organizacji Skautowej, Piotrków, 1915    
  ORKA, Dwutygodnik Młodzieży Polskiej, Wiedeń, 1916
   
  KOMUNIKAT - SKAUT, Pismo Koła Harcerek i Harcerzy z lat dawnych, Londyn, 1962-1988    
 
JEDNODNIÓWKI
   
  CZUWAJ, Jednodniówka, Pismo Okręgu I-go młodzieży skautowej Zagłębia, Zagłębie Dabrowskie, 1915 r.    
  CZUWAJ! Jednodniówka Harcerska Wydana nakładem Rady Kół Przyjaciół w Krakowie, Kraków, 17 maja 1936 roku
   
  JUBILEUSZOWA JEDNODNIÓWKA HARCERSKA 1911-1936, Tarnów, 1937    
  JEDNODNIÓWKA HARCERSKA TARNÓW 1946, Tarnów, 1946    
  XXX JEDNODNIÓWKA, Z okazji 30-lecia drużyny harcerzy Czarnej Trzynastki, im. kanc. Jana Zamoyskiego w Poznaniu, Poznań, 1949 r.    
       
 
Koncepcja indeksowania i dygitalizacji, opracowanie, projekt graficzny strony, bazy danych:
Marek Popiel
Internetowy System Bibliograficzno-Archiwalny - Copyright © 2004-2014 By
"Pasiek" Marek Popiel jr. - All rights reserved
Wszelkie prawa zastrzeżone - wykorzystanie za zgodą autorów i z podaniem źródła